Lad tvivlen komme os til gode

På mange punkter er jeg ikke den rette til at snakke om at tvivle på sit valg af videregående uddannelse. For jeg står ikke i valget selv. Og dog. Under min OSO her i 10. klasse er jeg blevet stillet opgaven at skulle redegøre for og reflektere over mit fremtidige valg af job og uddannelse. Jeg er 16 år. Og umiddelbart har jeg ikke nogen idé om, hvad jeg vil. Men nu, hvor jeg skal tage stilling til mine ikke-eksisterende fremtidsplaner, er jeg begyndt at fantasere om, hvad jeg i det hele taget kunne tænke mig at beskæftige mig med, når jeg bliver ældre. Og jeg ved, at jeg vil skrive.

Men alene det åbner for massevis af uddannelser. Så mange uddannelser, at frygten for at vælge forkert næsten bliver større end begejstringen for at have et valg. Tænk sig, hvis en anden mulighed havde været bedre end den, jeg kommer til at vælge.

produkt 2

Jeg synes, der er opstået et stigma omkring det at være i tvivl om sit valg af uddannelse. Måske fordi det signalerer, at man ikke har styr på, hvad man vil. Men i højere grad tror jeg, at tvivlen opstår, fordi vi er eftertænksomme. Og fordi vi lever i et land, hvor der er utallige uddannelser, utallige veje at gå. I det hele taget er det svært at afgøre, hvad der er rigtigt, før man har prøvet det. Sådan er det vel også med uddannelser. Jeg tror blot, at vi er bange for at erkende det.

produkt 1

I en spørgeundersøgelse blandt de studerende på Københavns Universitet, svarer 47%, at de var i tvivl om deres valg af uddannelse. Til gengæld svarer størstedelen, at de nu er meget tilfredse med deres studieliv. Det vil sige, at selvom man tvivler, når man vælger uddannelse, betyder det ikke, at man ikke bliver glad for studiet. Lad det være en reminder om, at der nok ikke kun er én god løsning på erhvervslivets puslespil. En reminder om, at tvivl ikke nødvendigvis er en dårlig ting.

Når det handler om min fremtid, vil jeg tage det ét skridt ad gangen. Jeg vil ikke se det som et nederlag, at jeg ikke straks, når jeg bliver spurgt om mine fremtidsplaner, ved, hvad jeg vil. For i virkeligheden tror jeg, at vi er mange, der står i den situation. Det tænker vi bare ikke over. Og derfor bliver det en kæmpe ensomhedsfølelse at tvivle og at frygte. For tvivlen kan være et ondt hav at svømme rundt i, men hvis vi accepterer, at det er en naturlig del af det at være til, vil den måske komme os til gode…

produkt 3